WOUDA GEMAAL LEMMER

Het  Wouda stoomgemaal

 

Gebouwd in de nadagen van het stoomtijdperk.

In de 19e en eerste helft van de 20e eeuw stond 's winters grote delen van Friesland onder water.

Om wateroverlast in Friesland tegen te gaan is in 1913 beasloten om een stoomgemaal  bij Lemmer te bouwen.

Het  Wouda gemaal werd in 1920 door Koningin Wilhelmina geopend en heeft als grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld nog steeds de prsktische functies in de friese waterhuishouding.

Het gemaal is vernoemd naar Ir.Dirk Frederik Wouda ( 1880-1961)

 

Hieronder  foto's die ik heb gemaakt tijdens mijn bezoek in 2007  , toen het gemaal in vol bedrijf was

en er  4 miljoen liter water per minuut verpomd werd naar het Ijselmeer toe

================================================